Tarihçe

CENAL Elektrik Üretim A.Ş 2011 yılında Cengiz Holding ve Alarko Holding şirketlerinin ortaklığında Çevreci Enerji ve İleri Teknoloji sloganı ile yola çıkarak Çanakkale İli, Biga ilçesi, Karabiga Beldesinde 1320 MWe (2X660 MWe) / 1380 MWm / 2926 MWt kurulu gücünde “İthal Kömüre Dayalı “CENAL Entegre Enerji Santrali ( Atık Depolama Alanı, Derin Deniz Deşarj )” projesinin kurulması ve işletilmesi amacıyla kurulmuştur.

Cenal Elektrik Üretim A.Ş üretime başladığı günden itibaren yaklaşık 450 çalışanı ile Cenal ailesi bütünlüğü içerisinde ülkenin ihtiyaç duyduğu günlük elektrik ihtiyacının yaklaşık %3'ünü üreterek ülke ekonomisine katkıda bulunmakta, limanlarda tahmil ve tahliyelerini sorunsuz yaparak çevre ve doğaya saygılı endüstriyel bir tesis olarak hayatına devam etmektedir.

İşletmemizin bugünlere gelişinin kısa öyküsü şu şekildedir;

Üretim Lisansının Alınması

CENAL Elektrik Üretim A.Ş tarafından Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından 20.03.2013 tarih ve 4315-42 sayılı Kurul Kararı ile EÜ / 4315-42 / 02574 numaralı üretim lisansı alınmıştır.

ÇED Süreci

CENAL Elektrik Üretim A.Ş 2011 yılında ÇED sürecini başlatmış olup, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 09.05.2012 tarih ve 2506 sayılı karar ile “Cenal Enerji Santrali , Limanı, Kül Depolama Sahası ve Derin Deniz Deşarjı” projesi için ÇED Olumlu kararı verilmiştir. Projede görülen lüzum üzerine bir takım zorunlu değişiklikler gerektiğinden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 09.01.2019 tarih ve 5318 sayılı karar ile “Cenal Entegre Enerji Santrali ( Atık Depolama Alanı, Derin Deniz Deşarj )” projesi için ÇED Olumlu kararı verilmiştir.

Yatırımın Fiziki Olarak Başlaması

1 Mart 2013

İlk Senkronizasyon

18 Ekim 2017 tarihinde I. Ünite İlk Senkronizasyon, 19 Aralık 2017 tarihinde II. Ünite İlk Senkronizasyon işlemi gerçekleştirilmiştir.

Limanın İşletmeye Alınması

Liman tesisi için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından 28 Aralık 2015 tarihinde gemilerin yanaştırılması için liman işletme izin belgesi verilmiştir.

Tesisin İşletmeye Alınması

I. Ünite 4 Kasım 2017 , II. Ünite 27 Aralık 2017 tarihinde ticari işletmeye alınmıştır.

Çevre İzin ve Lisansının Alınması

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “Cenal Entegre Enerji Santrali (Atık Depolama Alanı, Derin Deniz Deşarj)” projesi için “Hava Emisyon, Atıksu Deşarjı, Derin Deniz Deşarjı, Düzenli Depolama - 2. Sınıf (Belediye Atıkları ve Tehlikesiz Atık Düzenli Depolama), Atık Kabul Tesisi” kapsamında 07.02.2019 tarih ve 227534058.0.1 belge numarasıyla verilmiştir.

Kalite Belgelerinin Alınması

27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi 2018 Yılında Alınmıştır.

9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi 2019 Yılında Alınmıştır.

14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi 2019 Yılında Alınmıştır.

45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi 2019 Yılında Alınmıştır.

50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi 2019 Yılında Alınmıştır.
...