ISG Yönetim Sistemi - ISO 45001

İşletmemiz hayata geçirilirken iş sağlığı ve güvenliği için sürdürülebilir ve devamlılığı olan planlar çerçevesinde yatırımlar yaptık. Bu yaklaşımımızı işletmemizin yapım aşamasından itibaren sürdürmeye devam ettik. İş sağlığı ve güvenliğini birinci öncelik kabul ederek çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

CENAL Elektrik Üretim A.Ş. olarak 2019 yılı içerisinde başladığımız Entegre Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarımızın bir paydaşı olan ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi uygulamalarını, yine aynı yılın son çeyreğinde olgunlaştırarak Türk Standartları Enstitüsü (TSE) aracılığı ile belgelendirdik.

Gelişimin ve değişimin sürekli devam ettiği dünyamızda güvenli bir çalışma hayatını dikkate alarak;

  • Güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarını sağlamayı,
  • İSG kurallarının bilincine sahip olmayı,
  • Teknolojik gelişmeleri ve yasal mevzuatları yakından takip ederek; isg mevzuatı ile uyumlu çalışmayı,
  • Riskleri belirleyerek yüksek risklerin düşürülmesi için gerekli çalışmaları yapmayı,
  • Organizasyon sistemimizin tamamında çalışanlarımızın ve çalışan temsilcilerimizin etkin rol ve katılımını sağlamayı,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerini sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi

taahhüt ettik.

İş Sağlığı ve Güvenliğini sadece yasal bir sorumluluk olarak değerlendirmenin ötesinde yaşayan bir olgu olarak ele aldık. Yapım süresinde devam eden hassasiyetimizi ve birikimlerimizi işletme sürecimize de aktarmaya devam etmekteyiz.

Çalışanlarımızın ziyaretçilerimizin ve iş paydaşlarımızın sağlıklı bir şekilde çalışmalarını sürdürmeleri birinci önceliğimizdir. Bu sebeple işletmemiz sınırları içerisinde yürütülen tüm faaliyetlerde Önce İş Güvenliği diyerek hareket ediyoruz. Yürütülen faaliyetlerin iş sağlığı ve güvenliğine uygun şekilde devam etmesini amaçlıyoruz. Riskleri tespit etmek ve mümkün olan en düşük seviyede tutarak çalışmaların sürdürülmesini sağlamaktayız. İş izin sistemimiz ile çalışan personellerimizin daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamında kalmalarını amaçlamaktayız.

Sınırlarımız içerisinde sağlık hizmetlerinin 24 saat aktif biçimde yürütülmesini sağlayan sağlık birimimiz hizmet vermektedir. İş sağlığının sürdürülebilir olması ve mesleki hastalıkların önlenmesi için çabalarımızı ve deneyimlerimizi artırmaktayız. Yapılan işlere uygun personel ile çalışmayı ve çalışma ortamının insan sağlığına elverişli olması için yasal mevzuat ve standartları sürekli takip etmekte ve uyumlu kalmaya özen göstermekteyiz. Meslek hastalıklarının adım adım fark edildiği dünyamızda farkındalığın ötesinde kalmayı kendimize bir borç sayıyoruz. Bu sebeple düzenli olarak çalışma ortamlarının iş sağlığı açısından kontrollerini sürdürmekteyiz. Periyodik muayenelerimizi ise vakit kaybetmeden düzenli olarak gerçekleştirmekteyiz.

Çalışma ortamlarımızda isg ortam ölçümlerini düzenli olarak yaptırmaktayız. Bu sayede gürültü, aydınlatma, termal konfor, toz ölçümleri hakkında yasal mevzuatlara ve standartlara uyumlu kalmayı sürdürmekteyiz.

İşletmemiz sınırları içerisinde ki tüm iş ekipmanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği açısından tehlikeli olmasını önlemeyi amaçladık. Bu sebeple periyodik kontrollerin yasal mevzuata ve standartlara uygun biçimde yapılmasını sağlayarak daha güvenli bir çalışma ortamı sağlamaktayız.

İşletmemiz sınırları içerisinde; yükseklik farkı olan yerler, kapalı alanlar, enerjili alanlarda çalışmalar, su altı ve üstü çalışmalar başta olmak üzere bir takım faaliyetler yürütülmektedir. Bu faaliyetler esnasında toplu korunma tedbirleri alarak güvenli bir çalışma ortamı sağlamaktayız. Kullandığımız tüm kişisel koruyucu donanımların yaptığımız işlere uyumlu biçimde olması temel önceliğimizdir. İşletme sınırlarımız içerisinde koruyucu donanımlarımız standartlara uygun ürünler tercih edilmekte ve kullanılmaktadır.

İşletmemiz sınırları içerisinde gerçekleşen bir ramak kala olayın hızlı bir biçimde kök neden incelemesi yapılarak ilgili birimlerce aksiyon alınması sağlanmaktayız. Bu amaçla ilerde oluşabilecek iş kazalarının veya mesleki rahatsızlıkların yaşanmasını engellemeyi hedeflemekteyiz.

Çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği konusunda görüş ve önerileri bizler için son derece önemlidir. Çalışan temsilcilerimizin bu konuda varlığı bizlere güç vermektedir. Birim yöneticileri ve isg birimi ile uyumlu bir şekilde çalışma sağlayarak farkındalıklarımızın artırılmasını ve işletmemizin daha güvenli çalışmasını amaçlamaktayız.

...