Entegre Yönetim Sistemi Politikası

CENAL; doğaya saygılı, sürekli, kaliteli, verimli, şebeke ve iş güvenliği gereklerini, müşteri memnuniyetini ve çalışan bağlılığını en üst düzeyde sağlayarak elektrik enerjisi üretimini gerçekleştirirken; mevzuata ve uluslararası standartlara uyumu, tüm paydaşlarıyla etkin iletişim kurmayı, sürekli gelişmeyi ve iyileştirme fırsatlarını değerlendirmeyi sağlayacak sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamayı temel ilke olarak benimsemiştir.

Bu hedefle CENAL, kalite, iş sağlığı ve güvenliği, enerji, çevre, bilgi güvenliği yönetim sistemlerini entegre olarak yürütmekte ve sürekli iyileştirmektedir. Entegre yönetim sistemi, CENAL Elektrik Santrali’nde elektrik enerjisi üretimi başta olmak üzere bu üretim için gerekli olan destekleyici tüm faaliyetleri kapsar.

Faaliyetlerimizdeki sektörel ve uluslararası başarımızı korumak ve daha üst sıralara çıkarmak için benimsediğimiz Entegre Yönetim Sistemleri İlkelerimiz;

  Kalite, Çevre, Enerji Verimliliği, Bilgi Güvenliği ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ile ilgili tüm yasal ve uluslararası standartlara uymayı,

  Müşteri memnuniyetini sağlamayı ve müşteri odaklı çalışmayı ilke edinmeyi,

  Çalışanlarımızın aidiyetini yükseltmeyi ve ahenkle işleyen bir takım ruhu oluşturmayı,

  Çalışanlarımıza kendilerini geliştirebilecekleri çalışma ortamı, eğitim imkanları ve fırsatlar tanıtmayı,

  Dengeli performans karnesi tesis ederek çalışanlarımızı CENAL’ın amaçlarına yönlendirmek ve bu sayede çalışan, paydaş, çevre, müşteri memnuniyetini en üst düzeyde sağlamayı,

  Üretimde sürekli kontrol ve iyileştirme mantığını prensip edinerek kapasite kullanım oranlarımızı uluslararası standartların üzerine çıkarmayı,

  Güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarını sağlamayı,

  Çalışanlarımıza gerek iş akışı gerek iş sağlığı ve güvenliği gerekse de çalışma koşulları ile ilgili her konuda karar alma süreçlerine katılım ve danışma fırsatları sağlamayı,

  Çevre koruma ve iş güvenliği bilincine sahip olmak, bu konuda üretim ve sonrası hizmetlerimizde, kirliliği kaynağında önlemek için uygun ve yeterli önlemler almayı,

  Etkin enerji kullanımını sağlamak amacıyla, önemli enerji kullanımlarını izlemeyi ve iyileştirmeyi,

  Uluslararası iyi uygulamaları ve teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeyi,

  Çalışanlarımızın İSG kurallarına uymalarını ve KKD kullanmalarını sağlamayı,

  Kalite, Çevre, Enerji verimliliği, Bilgi Güvenliği ve İş Sağlığı ve Güvenliği risklerini belirleyerek ve sürekli gözden geçirerek risklerin azaltılması için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamayı,

Bütün bunlar için Kalite, Çevre, Enerji Verimliliği, Bilgi Güvenliği ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerini sürekli iyileştirerek geliştirmek ve devamlılığını sağlamayı benimsemekteyiz.