Entegre Yönetim Sistemi Politikası

CENAL; doğaya saygılı, sürekli, kaliteli, verimli, şebeke ve iş güvenliği gereklerini, müşteri memnuniyetini ve çalışan bağlılığını en üst düzeyde sağlayarak elektrik enerjisi üretimini gerçekleştirirken; mevzuata ve uluslararası standartlara uyumu, tüm paydaşlarıyla etkin iletişim kurmayı, sürekli gelişmeyi ve iyileştirme fırsatlarını değerlendirmeyi sağlayacak sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamayı temel ilke olarak benimsemiştir.

Bu hedefle CENAL, kalite, iş sağlığı ve güvenliği, enerji, çevre, bilgi güvenliği yönetim sistemlerini entegre olarak yürütmekte ve sürekli iyileştirmektedir. Entegre yönetim sistemi, CENAL Elektrik Santrali’nde elektrik enerjisi üretimi başta olmak üzere bu üretim için gerekli olan destekleyici tüm faaliyetleri kapsar.

Faaliyetlerimizdeki sektörel ve uluslararası başarımızı korumak ve daha üst sıralara çıkarmak için benimsediğimiz Entegre Yönetim Sistemleri İlkelerimiz;

  Kalite, Çevre, Enerji Verimliliği, Bilgi Güvenliği ve İSG ile ilgili tüm Yasal ve diğer şartlara uymayı taahhüt ederiz.

  Kalite, Çevre, Enerji Verimliliği, Bilgi Güvenliği ve İSG ile ilgili tüm Yasal ve diğer gereklilikler çerçevesinde, sektördeki başarımızı korumak ve daha ileriye taşımak için;

  Müşteri memnuniyetini sağlamayı ve müşteri odaklı çalışmayı ilke edinmiş,

  Takım ruhuna sahip,

  Üretilen ürünlerde sürekli kontrol ve iyileştirme mantığında,

  Güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarını sağlamak,

  Çevre koruma ve iş güvenliği bilincine sahip olmak, bu konuda üretim ve sonrası hizmetlerimizde kirliliğin kaynağında önlenmesini sağlamak,

  Teknolojik gelişmeleri ve Yasal Mevzuatlar yakından takip ederek; Kalite, Çevre, Enerji verimliliği, Bilgi güvenliği ve İSG Yönetim Sistemi şartlarina uyarak kaliteli, çevre dostu, İSG mevzuatına uygun, standart ve zamanında üretimler gerçekleştirmek,

  Personelin İSG kurallarına uymalarını ve KKD kullanmalarını sağlamak,

  Proses tehlikelerini ortadan kaldırmak ve Kalite, Çevre, Enerji verimliliği, Bilgi güvenliği ve İSG risklerini belirleyerek yüksek risklerin düşürülmesi için gerekli çalısmaların yapilmasını sağlamak,

  Organizasyon sistemimizin tamamında çalısanlarımızın ve çalısan temsilcilerimizin etkin rol ve katılımını sağlamak,

  Bütün bunlar için Kalite, Çevre, Enerji verimliliği, Bilgi güvenliği ve İSG Yönetim Sistemlerini sürekli iyileştirerek geliştirmeyi ve devamlılığını sağlamayı taahhüt ederiz.

  Üretim ve tüm süreçlerimizin tasarım ve modifikasyonunda enerji performansını dikkate almak,

  Enerji verimli ürün ve hizmetleri etkin şekilde tedarik edip kullanmak,

  Ürünlerimizde ve tüm süreçlerimizde enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılması konusunda çalışanların ve toplumun bilincinin artırılmasını sağlamayı taahhüt ederiz.

Bütün bunlar için Kalite, Çevre, Enerji Verimliliği, Bilgi Güvenliği ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerini sürekli iyileştirerek geliştirmek ve devamlılığını sağlamayı benimsemekteyiz.

...