BÖLÜM 1

 • 01İşletmecinin ismi ve kuruluşun tam adresi

  Unvan: CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

  Adres: Zeytinlik Mah. 278.Sok. No:1 17950 Karabiga, Biga / Çanakkale – TURKİYE

 • Seveso Direktifi olarak bilinen regülasyon ülkemizde son olarak; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından 4/7/2012 tarihli ve 2012/18/AB sayılı Konsey Direktifi dikkate alınarak yeni “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi Ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik” Resmî Gazete’de 2 Mart 2019 tarih ve 30702 sayı ile yayınlanmıştır.

  Kuruluşumuz “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik” hükümlerine tâbidir. Yönetmelik Madde 7’de belirtilen bildirim Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bildirim sistemi (BEKRA) kullanarak beyanı yapılmıştır. BEKRA bildirimi çerçevesinde kuruluşumuz “Üst Seviyeli” kuruluş olarak belirlenmiştir. Yönetmelik Madde 11 gereğince kuruluşumuz tarafından “Güvenlik Raporu” hazırlanmıştır.

 • Cenal Elektrik Üretim A.Ş. Termik Enerji Santrali, Cenal Limanı, Atık Kabul Tesisi ve Düzenli Depolama alanı Çanakkale İli, Biga İlçesi, Karabiga Beldesi, Kadıoğlu mevkiinde, 471.025 m2’lik alanda 5229, 5230 nolu parsellerinde yer almaktadır. Tesis, ülkemizin elektrik enerjisi talebini karşılama hizmetlerini gerçekleştirmek için elektrik üretimi konusunda faaliyet göstermekte olup 1320 MWe (2X660MWe)/ 1380MWm/ 2926 MWt kurulu gücündedir. Proje kapsamında kullanılacak kömür, dünya genelinde ithal kömür gereklerini karşılayabilen kaynaklardan tedarik edilecek olup 440.000 ton kapasiteli kömür stok sahasında depolanmaktadır. Yıllık tüketilecek kömür miktarının 3.007.000 ton/yıl olması öngörülmektedir.

  Yardımcı yakıt olarak kullanılan Doğal Gaz, Botaş’tan temin edilmekte olup tesis sınırları dışındaki Doğalgaz Ölçüm ve Basınç Düşürme İstasyonu (RMS) üzerinden santrale alınmaktadır. Tüketilecek doğalgaz miktarı yaklaşık 1.000.000 sm3 /yıl olması öngörülmektedir

 • 11/12/2013 tarihli ve 28848 mükerrer sayılı

  Resmî Gazete'de yayımlanan Maddelerin ve

  Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve

  Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik

  uyarınca Zararlılık Kategorileri

  H KODLARI
  ‘H’ - SAĞLIĞA İLİŞKİN ZARARLAR
  H1 AKUT TOKSİK H330- Solunması halinde öldürücüdür
  H2 AKUT TOKSİK

  H311- Solunması halinde toksiktir

  P2 ALEVLENİR GAZLAR H220- Çok kolay alevlenir gaz
  P4 OKSİTLEYİCİ GAZLAR H270 - Yangına yol açabilir veya yangını şiddetlendirebilir; oksitleyici
  ‘E’ - ÇEVRESEL ZARARLAR
  E1 Sucul ortam için zararlı

  H400- Sucul ortamda çok toksiktir.

  H410- Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

  E2 Sucul ortam için zararlı

  H411-Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

  ‘E’ - ADLANDIRILMIŞ MADDELER
  KLOR

  H270 - Yangına yol açabilir veya yangını şiddetlendirebilir; oksitleyici.

  H330 - Solunması halinde öldürücüdür.

  H410 - Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki

  HİDROJEN

  H220 - Çok kolay alevlenir gaz.

  AMONYAK SUSUZ

  H221 - Alevlenir gaz.

  H331 - Solunması halinde toksiktir.

  H410 - Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

  SODYUM HİPOKLORİT, AKTİF CL % .. ÇÖZELTİSİ

  H400 - Sucul ortamda çok toksiktir.

  H410 - Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

 • Kuruluşumuzda acil durumlara hazırlık için yılda en az bir defa tatbikat yapmaktadır. Acil Durum Eylem Planı ve müdahale için tüm alt yapı hazırlıkları ile ekipler oluşturulmuştur. Kuruluşumuzda meydana gelebilecek bir endüstriyel kaza durumunda aşağıdaki adımlar izlenmelidir: Kuruluşumuzda meydana gelebilecek kimyasal ürünleri içeren bir kazayı öğrenirseniz, lütfen aşağıdaki bilgilere dikkat edin. Bunu yaparken, kişisel korunmanıza ve hepimiz için etkili müdahaleye katkıda bulunursunuz.

  Nasıl bilgilendirilirim?

  • Polis / itfaiye araçları
  • Hoparlör duyuruları, sirenler
  • Radyo ve TV anonsları

  Tehlikeyi nasıl tanıyabilirim?

  • Görünür işaretlerle (örn. Duman, ateş),
  • Koku ile,
  • Yüksek bir patlama ile,
  • Mide bulantısı gibi vücut reaksiyonları yoluyla,
  • Göz tahrişi, baş ağrısı vb.

  Önce ne yapmam gerekiyor?

  • Kaza mahallinden uzak durun,
  • Kaza yerini ziyaret etmeyin,
  • Çocukları eve getirin, dışarda oynamalarına izin vermeyin,
  • Engellilere ve yaşlılara yardım edin,
  • Yoldan geçenlere de yardım edin, gerekirse korunmaları için bina içine davet edin,
  • Pencere ve kapıları kapatın,
  • Ev ve arabadaki klimayı ve havalandırmayı veya pencere ile kapıları kapatın.

  Sonra ne yapacağım?

  • Acil durum ve kurtarma servislerinin talimatlarını izleyin,
  • Olası patlama riski nedeniyle açık alevden (örn. Sigara, ocağın yakılması vb.) kaçının,
  • Şayet televizyon veya radyodan alandan uzaklaşmanız istendi ise. Evden çıkın ve yüksek kodda bulunan alanlara doru gidin, kaza mahallinden uzaklaşın.

  Ne yapmamalıyım?

  • Yangın ve polis acil durum telefon numaralarını gereksiz sorgularla engellemeyin,
  • İstenmeden evi terk etmeyin ve yürüyerek veya araba ile kaçmayın. Yani sadece kendinizi tehlikeye atarsınız.

 • BÖLÜM 2

 • 1. Kuruluşumuzda meydana gelebilecek senaryo edilen büyük kazalar ile bunların kontrolüne ilişkin önlemler hakkındaki özet bilgi ile insan sağlığına ve çevreye olan potansiyel etkileri de dâhil olmak üzere büyük kaza tehlikelerine ilişkin genel bilgi aşağıda verilmiştir:

  KAZA SENARYOSU POTANSİYEL ETKİ VE KAZA SONUCU KAZA SENARYOSU İLE İLGİLİ ÖNLEMLER
  YANGIN
  • Yangın durumunda fabrika tesislerinin ötesinde rüzgar yönünde mahalleye ulaşabilecek duman ve gazları oluşur. Yanma gazları, yanma ürünlerini karbon dioksit, karbon monoksit, azot dioksit, farklı toksik gazlar, su buharı ve kurum içerir.
  • Bununla birlikte, eksik yanmış başlangıç kimyasal gazları da bulunabilir.
  • İnsan sağlığı, mülkiyeti ve çevre üzerinde etki oluşabilir.
  • Solunum problemlerine neden olan duman bulutları oluşturabilir ve kül dağılımı.
  • Bitişik alanların aşırı ısınması, başka yerlerde yakıtların tutuşmasına neden olabilir.
  • Kuruluşumuzda büyük kaza oluşumunu engellemek maksadı ile proses tehlike analizleri (HAZOP analizi, DOW Yangın ve Patlama Tehlike İndeksi Analizi, SPHAR-H İnsan ve Güvenilirlik Analizi, SIL Güvenlik Bütünlük Seviyesi Analizi vb.) gerçekleştirilmektedir. Söz konusu analizler sonucunda önlemler belirlenmiş ve uygulama aşamasına geçilmiştir.
  • Kuruluşumuzda yangın söndürme sistemleri mevcuttur ve periyodik olarak test ve kontrolleri yapılmaktadır.
  • Acil durum eylem planlarımız ve ekiplerimiz oluşturulmuş ve tüm ekibe acil durum müdahale ve yangın eğitimleri verilmiştir.
  • İtfaiye, polis, radyo ve televizyon nüfus için gerekli uyarıyı yayınlayacaktır.
  PATLAMA
  • İnsan sağlığı ve çevredeki mülkte hasar olabilir.
  • Şok dalgasının etkisi insanları doğrudan etkileyebilir veya yapılara zarar verebilir.
  • Patlamadan etkilenen başka bir yerde yangın başlatması mümkün olabilir.
  • Yangın durumunda fabrika tesislerinin ötesinde rüzgar yönünde mahalleye ulaşabilecek duman ve gazları oluşur. Yanma gazları, yanma ürünlerini karbon dioksit, karbon monoksit, azot dioksit, farklı toksik gazlar, su buharı ve kurum içerir.
  • Bununla birlikte, eksik yanmış başlangıç kimyasal gazları da bulunabilir.
  • İnsan sağlığı, mülkiyeti ve çevre üzerinde etki oluşabilir.
  • Solunum problemlerine neden olan duman bulutları oluşturabilir ve kül dağılımı.
  • Bitişik alanların aşırı ısınması, başka yerlerde yakıtların tutuşmasına neden olabilir.
  • Kuruluşumuzda büyük kaza oluşumunu engellemek maksadı ile proses tehlike analizleri (HAZOP analizi, DOW Yangın ve Patlama Tehlike İndeksi Analizi, SPHAR-H İnsan ve Güvenilirlik Analizi, SIL Güvenlik Bütünlük Seviyesi Analizi vb.) gerçekleştirilmektedir. Söz konusu analizler sonucunda önlemler belirlenmiş ve uygulama aşamasına geçilmiştir.
  • Kuruluşumuzda “Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik” kapsamında Patlamadan Korunma Dokumanı hazırlanmıştır.
  • Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik (2014/34/AB) çerçevesinde exproof ekipmanlar mevcuttur ve bakımları yetkili elemanlar tarafından yapılmaktadır.
  • Acil durum eylem planlarımız ve ekiplerimiz oluşturulmuş ve tüm ekibe acil durum müdahale ve yangın eğitimleri verilmiştir.
  • Kuruluşumuzda olası bir kaza durumunda otorite ile koordine edilen Dahili Acil Durum Eylem Planımız planımız çerçevesinde önlemler alınmıştır.
  • Acil durum eylem planlarımız ve ekiplerimiz oluşturulmuş ve tüm ekibe acil durum müdahale ve yangın eğitimleri verilmiştir.
  • İtfaiye, polis, radyo ve televizyon nüfus için gerekli uyarıyı yayınlayacaktır.
  TOKSİK OLAN MADDELERİN SALINIMI
  • Toksik maddelerin atmosferine salınmasıyla ilişkili etkiler, toksik buluta maruz kalma süresine bağlı olarak insan sağlığına zarar verebilir.
  • Çevre için zararlı kimyasallar fabrika içerisinde yayılarak toprakta, suda vb. çevresel kirliliğe sebep olabilir.
  • Yangın durumunda fabrika tesislerinin ötesinde rüzgar yönünde mahalleye ulaşabilecek duman ve gazları oluşur. Yanma gazları, yanma ürünlerini karbon dioksit, karbon monoksit, azot dioksit, farklı toksik gazlar, su buharı ve kurum içerir.
  • Bununla birlikte, eksik yanmış başlangıç kimyasal gazları da bulunabilir.
  • İnsan sağlığı, mülkiyeti ve çevre üzerinde etki oluşabilir.
  • Kuruluşumuzda kimyasal kaynaklı gaz oluşumunu engellemek maksadı ile ekipmanlarda, tanklarda önlemler mevcuttur, çalışanlar malzemelerin kullanımında deneyimli ve eğitimlidir.
  • Kuruluşumuzda büyük kaza oluşumunu engellemek maksadı ile proses tehlike analizleri (HAZOP analizi, DOW Yangın ve Patlama Tehlike İndeksi Analizi, SPHAR-H İnsan ve Güvenilirlik Analizi, SIL Güvenlik Bütünlük Seviyesi Analizi vb.) gerçekleştirilmektedir. Söz konusu analizler sonucunda önlemler belirlenmiş ve uygulama aşamasına geçilmiştir.
  • Kuruluşumuzda çevresel kirlilik önlemek üzere tank havuzları, döküntü kitleri vb. önlemler mevcuttur.
  • Acil durum eylem planlarımız ve ekiplerimiz oluşturulmuş ve tüm ekibe acil durum müdahale ve yangın eğitimleri verilmiştir.
  • İtfaiye, polis, radyo ve televizyon nüfus için gerekli uyarıyı yayınlayacaktır.

  2. Kuruluşumuz, büyük endüstriyel kazalarla başa çıkmak ve bunların etkilerini en aza indirmek için, özellikle acil hizmet birimleriyle irtibata geçmek de dâhil olmak üzere, tesisteki yeterli düzenlemeleri yapmıştır.

  3. Herhangi büyük endüstriyel kazaya müdahale için acil hizmet birimleriyle işbirliği yapılmıştır.

...