Enerji Yönetim Sistemi - ISO 50001

Kömür yakıtlı termik elektrik üretim tesisleri yüksek miktarda enerji tüketimi nedeni ile enerji verimliliği uygulamalarının en sıkı uygulandığı tesis türlerinden biridir. Tesisimiz, Türkiye’deki ve dünyadaki en yeni teknoloji termik santrallerden biri olması sebebi ile en güncel enerji verimliliği uygulamalarını daha tasarım aşamasından itibaren bünyesinde barındırmaktadır.

CENAL Elektrik Üretim A.Ş. olarak 2019 yılı içerisinde başladığımız Entegre Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarımız kapsamında ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi (EnYS) uygulamaları hayata geçirilmiş ve akabinde aynı yılın son çeyreğinde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) aracılığı ile belgelendirilmiştir.

Yasal ve diğer gereklilikler çerçevesinde, sektördeki başarımızı korumak ve daha ileriye taşımak için;

  • Enerji verimliliği ile ilgili tüm yasal ve diğer şartlara uymayı,,
  • Teknolojik gelişmeleri ve yasal mevzuatları yakından takip ederek; enerji verimliliği yönetim sistemi şartlarına uyarak verimli üretim gerçekleştirmeyi,
  • Üretim ve tüm süreçlerimizin tasarım ve modifikasyonunda enerji performansını dikkate almayı,
  • Enerji verimli ürün ve hizmetleri etkin şekilde tedarik edip kullanmayı,
  • Ürünlerimizde ve tüm süreçlerimizde enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılması konusunda çalışanların ve toplumun bilincinin artırılmasını sağlamayı,
  • Enerji verimliliği risklerini belirleyerek yüksek risklerin düşürülmesi için gerekli çalışmalar yapmayı,
  • Organizasyon sistemimizin tamamında çalışanlarımızın ve çalışan temsilcilerimizin etkin rol ve katılımını sağlamayı,
  • Bütün bunlar için Enerji Yönetim Sistemlerini sürekli iyileştirerek geliştirmeyi ve devamlılığını sağlamayı,

taahhüt ettik.

...