Kalite Yönetim Sistemi - ISO 9001

İşletmemizin yapım aşamasından bu yana, tesisimizdeki tüm süreçler için KALİTE kavramını birinci önceliğimizdir.

CENAL Elektrik Üretim A.Ş. olarak 2019 yılı içerisinde başladığımız Entegre Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarımızın bir paydaşı olan ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi uygulamalarını, yine aynı yılın son çeyreğinde olgunlaştırarak Türk Standartları Enstitüsü (TSE) aracılığı ile belgelendirdik.

Yasal ve diğer gereklilikler çerçevesinde, sektördeki başarımızı korumak ve daha ileriye taşımak için;

    Bütün bunlar için Kalite Yönetim Sistemlerini sürekli iyileştirerek geliştirmeyi ve devamlılığını sağlamayı
  • Kalite ile ilgili tüm yasal ve diğer şartlara uymayı,
  • Kaliteyi koruma bilincine sahip olmayı, bu konuda üretim ve sonrası hizmetlerimizde memnuniyet sağlamayı,
  • Üretilen ürünlerde sürekli kontrol ve iyileştirme mantığına uymayı,
  • Teknolojik gelişmeleri ve yasal mevzuatları yakından takip ederek, yönetim sistemi şartlarına uyarak kaliteli ve standartlara uygun zamanında üretimler gerçekleştirmeyi,
  • Proses tehlikelerini ortadan kaldırmayı ve gerekli kaliteyi belirleyerek yüksek risklerin düşürülmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamayı,
  • Organizasyon sistemimizin tamamında çalışanlarımızın ve çalışan temsilcilerimizin etkin rol ve katılımını sağlamayı,
  • Bütün bunlar için Kalite Yönetim Sistemlerini sürekli iyileştirerek geliştirmeyi ve devamlılığını sağlamayı

taahhüt ettik.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, öncelikle müşteri beklentileri, ihtiyaçları ve mevzuat şartlarını karşılama, Kalite Yönetim Sistemlerinin kurulması esnasında uygulanması gereken şartların tanımlandığı ve belgelendirme denetimine tabi olan dünyaca kabul görmüş bir kalite yönetimi sistemi biçimidir.

İşletmemizin organizasyonel yapısından müşterilerinin memnuniyet seviyelerine kadar olan tüm verilerin analiz edilmesinden ve işletme süreçlerin etkin yönetimine, iç denetimlerden yeni revizyonlara, satın almadan satışa kadar pek çok noktada Kalite Yönetim Sistemi koşulları uygulanır. ISO 9001 Standardı işletmemizde esas olarak bir kontrol mekanizmasıdır. Bu standardın amacı, hata ve kusurları azaltmak, ortadan kaldırmak ve daha önemlisi oluşabilecek hata ve kusurları önlemektir. Standart, direkt olarak üretim ve kaliteyle ilgili değil, işletme yönetim sisteminin kalitesiyle de ilgilidir. İşletmemizde yerleşik temel varsayım, etkin bir Kalite Yönetim Sistemi oluşturulması ve uygulanması halinde, sağlıklı ve kaliteli üretimin yanı sıra, tüm dokümantasyonlarımızın ilgililerine ulaşmasını sağlamaktır.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi'nin İşletmemize Faydaları Nelerdir?

Kalite problemlerinden kaynaklanan kalitesizlik maliyetlerini minimuma indirir.

Kaliteyi hem çalışanlara hem müşteriye en iyi şekilde sunmayı sağlar.

İşletme faaliyetlerin daha iyi planlanması, sorunların daha hızlı çözülmesi ile etkin bir yönetim sağlanmış olur.

Bu şekilde oluşan işletme yönetimi tüm boyutlarıyla her şeyi daha net kontrol altında tutar, daha sağlıklı kararlar verilmesi sağlanır.

Tüm sorunlar sistematik şekilde analiz edileceğinden, işletmede sürekli bir gelişme olur.

Çalışanların faaliyetlere katılımı sağlanır, motivasyon ve çalışma heyecanları artar.

Her alanda, birimde sürekli iyileştirme ile kaliteli eleman oranı artar.

Departmanlar arası problemlerin çözümünde sistematik yaklaşımı ve verimliliği artırır.

İşletmede tüm süreçler, prosedürler ve talimatlarla alakalı bilgi akışı sağlar.

İşletmenin kalite imajı güçlenir, müşterilerin güveni artar.

Verimin hat safhada olmasını hedefleyerek yeni pazarlara açılma imkânı sağlar.

Sistematik ve yönetsel bir altyapı kurarak kurumsallaşma yolunda bir adım daha ileriye gidilmesini sağlar.

İşletmemizde güven duyulan kurumsal kimliğimiz, çalışanlarımızda istikrarı da beraberinde getirir.

...