Bilgi Güvenliği Politikası

Cenal Elektrik Üretim A.Ş. ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistem Standardı doğrultusunda;

  • Kendisi ve paydaşlarının bilgi varlıklarına güvenli bir şekilde erişim sağlamayı,
  • Bilginin kullanılabilirliğini, bütünlüğünü ve gizliliğini korumayı,
  • Bu internet sitesinin içeriğinde değişiklik yapma hakkı yalnızca
  • Kendisinin ve paydaşlarının bilgi varlıkları üzerinde oluşabilecek riskleri değerlendirmeyi ve yönetmeyi,
  • İşletmenin güvenilirliğini ve marka imajını korumayı, Bilgi güvenliği ihlali durumunda gerekli görülen yaptırımları uygulamayı, Tabi olduğu ulusal, uluslararası veya sektörel düzenlemelerden, ilgili mevzuat ve standart gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan,
  • iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklardan kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamayı,
  • İş/Hizmet sürekliliğine bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmayı ve işin sürekliliği ve sürdürülebilirliğini sağlamayı, Kurulan kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini korumayı ve iyileştirmeyi,
  • Bilgi güvenliği farkındalığını arttırmak amacıyla yetkinlikleri geliştirecek eğitimleri sağlamayı
  • Taahhüt eder.

Cenal Elektrik Üretim A.Ş.

...